Dokić montaža

O nama

Dokić montaža d.o.o. registrirana je 13.11.2015. godine. Većinu prihoda ostvarujemo u zemljama članicama EU, montažom staklenih fasada. Osim montaže staklenih fasada, izvodimo sve vrste građevinskih radova na stambenim zgradama. Trenutno brojimo 10 zaposlenika. Raspolažemo stručnim kadrom i opremom za montažu i izradu fasadnih sustava. Zaposlenici i suradnici tvrtke na poseban način vode računa o upravljanju kvalitetom.

Nabava

Nabavljaju se materijali definirani projektnim zadatkom (vrsta materijala, modularnost ploča koje će se koristiti, vrsta zahtjevne strukture, veličine spojeva i drugi zahtjevi), nakon čega slijedi rezervacija pošiljke prikladnih dimenzija za rad. U ovoj fazi obavljaju se svi potrebni radovi uz postavljanje mreža, rezanje i/ili bušenje. Također se naručuje izolacijski materijal, komponente nosive strukture koja će podnijeti potrebna opterećenja, kao i drugi pribor sa svrhom da se osigura ispravna i brza isporuka svih dijelova i materijala na gradilište.

Isporuka

Materijali se provjeravaju i pakiraju u palete ili sanduke prije utovara u kamione ili kontejnere za prijevoz do gradilišta. Ovisno o opsegu posla,  trajanje montaže i logistike na gradilištu, materijal se može isporučiti u jednoj ili više serija da se izbjegne nepotrebno nagomilavanje materijala na gradilištu i u skladu s prethodno dogovorenim redoslijedom gradnje između kupca i voditelja gradilišta.

Montaža

Nakon što kupac osigura manipulativne prostore nužne za smještaj materijala, kao i osiguranje pristupa, tada pristupa tim za montažu s opremom.

Montaža na gradilištu

Postupak montaže na gradilištu obavlja se na sljedeći način
 1. Utvrđuje se razina i linije koje treba pratiti da se definira os uspravnih profila i/ili mjesta gdje treba postaviti konzole (nosače). Kada se jednom utvrdi položaj konzola, buše se rupe na odgovarajućim mjestima u zidu i konzole se sidre na njega primjenom kemijskih smjesa ili mehaničkih vijaka.
 2. Instalacija izolacijskog materijala. Buše se rupe za učvršćivanje izolacijskih ploča na zid pomoću najlonskih vijaka.
 3. Montaža uspravnih profila – uspravni profili se umeću u nosače i koriste za stvaranje površine koja će djelovati kao vodič za polaganje ploča u sustavu s vidljivim sidrima kao i za postavljanje poprečnih elemenata u sustavima sa skrivenim sidrima, tako se profili nosača mogu konačno učvrstiti zakovicama.
 4. Polaganje porculanskih kamenih ploča u sustavu s vidljivim sidrenjem – ploče se sidre primjenom specijalnih obojenih kvačica koje se zakivaju na gornji profil čime se osigurava trajni spoj. Specijalna gumena brtva postavlja se između ploče i profila da se smanji njihovo međusobno trenje i vibracije. Kada se ploča u potpunosti umetne, usidri se gornja kuka.
Postavljanje ploča sa skrivenim sidrenjem
 • Poprečni elementi se zakivaju prije postavljanja ploča.
 • Specijalne stezaljke se ugrađuju sa stražnje strane ploča pomoću kontroliranih ekspanzijskih elemenata koji se postavljaju unutar specijalnih zarezanih klinastih rupa.
 • Primjenom ovih specijalnih elemenata za sidrenje, ploče se mogu učvrstiti na okvir poprečnih elemenata.
 • Podešavanja se mogu obaviti precizno u milimetar primjenom vijaka na stezaljkama koje su učvršćene na stražnjoj strani ploča.
Sigurni sustav za učvršćivanje

Ventilirani zidni sustavi se mogu podijeliti u dvije skupine prema vrsti učvršćivanja primijenjenih porculanskih kamenih ploča:

 1. S VIDLJIVIM UČVRŠĆIVANJEM
 2. SA SKRIVENIM UČVRŠĆIVANJEM

S građevinske točke gledišta, glavna razlika između ove dvije skupine je u metodi pričvršćivanja ploče na strukturu i činjenica da sustavi sa skrivenim učvršćivanjem imaju horizontalni okvir s poprečno postavljenim elementima između uspravnih profila i učvršćenih elemenata. Konzole, uspravni profili i poprečni komadi različitih oblika i veličina mogu se koristiti u svakoj skupini ovisno o modularnosti i veličini ploča te specifičnim opterećenjima uslijed djelovanja vjetra.

U sustavu s vidljivim učvršćivanjem, vertikalni uspravni profili se pričvršćuju na konzole uz fiksne razmake ovisno o veličini ploče i spojnim elementima. Poravnanje ovih profila najkritičniji je dio sustava jer je cilj ostvariti glatku i ravnu površinu zida. Općenito, „tekstura“ fasade uključuje neprekidan niz vertikalnih spojeva, iako se spojevi mogu namjerno postavljati s određenim pomakom da se postigne klasičan uzorak gradnje opekama. Vodoravan okvir, koji presijeca i dodiruje vertikalne uspravne profile, u slučaju sustava sa skrivenim učvršćivanjem, omogućuje stvaranje „tekstura“ s vertikalnim pomakom spojeva, te zahvaljujući kontinuiranom nizu unakrsnih elemenata, doprinosi lakšem postavljanju vodoravnih ploča.

Dokić montaža d.o.o. koristi skriveni siguran sustav koji omogućuje sigurno postavljanje zidnih obloga, posebice finih porculanskih kamenih ploča ili sličnih materijala. Sustav omogućuje da se ploče postave na svoje mjesto mehaničkim putem bez vidljivih elemenata sidrenja, te sprječava pad ploča u slučaju da se nehotice ili nezgodom odvoje od zida. Sustav ne nameće nikakva ograničenja po pitanju dimenzija ili položaja spojeva ili načina rezanja ploče.

Prednosti:

 1. nevidljivi mehanički sigurnosni držač,
 2. sigurno postavljanje ploča učvršćenih na zid, sprječava se da padnu ako se odvoje od zida, 
 3. žbuka se može lako nanositi jer nema vidljivih elemenata za sidrenje,
 4. položaj i/ili dimenzije spojeva se mogu mijenjati,
 5. pločice koje su već prethodno pripremljene za postavljanje, zahvaljujući ovom sigurnom elementu za sidrenje, mogu se izrezati na različite načine.
Tehničke značajke

Navedeni sustav se sastoji od površinski obrađene kamene ploče prekrivene finim porculanom i sigurnosnim elementima koji su spojeni na nosive šipke, pričvršćeni na zid pomoću podložne ploče i odgovarajućeg vijka koji može podnijeti opterećenje prema projektu.

 1.  Nazivne dimenzije porculanske kamene ploče: 600×600 mm,
 2.  Debljina ploče zajedno s podloškom: oko 13-14 mm, s materijalom za završnu obradu oko  10 mm,
 3.  Mehanički elementi za učvršćivanje i spajanje: nehrđajući čelik,

 Potporne šipke: pojačana vlakna kompatibilna s cementnim ljepilom,

 1.  Ploča za sidrenje: pocinčani čelik,
 2.  Element za sidrenje ploče: vijak koji osigurava montažer

Masa fine fasadne porculanske kamene ploče: oko 22 kg/m2

Maksimalan otpor pojedinačnog sastavljenog sidrenog elementa: 90 kg.

Uzdužna sila nosive šipke: 90 kg.